Et verksted er et lokale hvor det typisk utføres håndverks- og konstruksjonsarbeid. I dag er det kanskje bilverkstedet som er mest kjent og brukt, men det er ikke mange tiår siden det var vanlig å jobbe ved mekaniske verksteden, snekkerverksted og lignende. Et verksted er en kommersiell bedrift på lik linje med andre håndverksbedrifter som generer sin omsetning ved å utføre tjenester for sine kunder.

Hva gjøres på et verksted?

Et verksVerkstedted utfører tjenester som ofte krever håndverkere og spesialverktøy. Enten det er et bilverksted, sveiseverksted, snekkerverksted eller lignende. Du er kanskje vant med å ta med bilen din på verksteden fra tid til annen, eller reparere møblene dine hos et snekkerverksted. Etterhvert som globaliseringen har tatt over verden har denne type håndverksjobber blitt redusert betraktelig. I dag er det ofte enklere å kjøpe nytt fremfor å få noe reparert på verksteden.

Hvem jobber på et verksted?

På et verksted finner man ofte mekanikere, snekker, sveisere, teknikere og andre som bruker sin kunnskap og erfaring til å reparere eller tilvirke et produkt. Et verksted ledes ofte av en verksmester, en tittel man kan få etter å ha bestått et svennebrev.

Nåtidens verksted

Dagens mest aktuelle verksteden er bilverkstedet. Her kan du levere bilen din for å utføre service eller utbedre et problem som har oppstått. På et bilverksted jobber det bilmekanikere som har ulike roller og kunnskap. Bilen har blitt en gradvis større del av vår hverdag og derfor blir verkstedene bare mer og mer nødvendig for å kunne bruke bilen i hverdagen for å komme oss fra A til B.

Et moderne bilverksted kan utføre tjenester som oljeskift, service, lakkering, karosseriarbeid og større reparasjonsjobber. Dagens biler er i større grad basert på data og elektronikk og dette har gjort at bilmekanikere må inneha mer datakunnskap for å kunne få utført sine tjenester.