Lysaker er en forstad til Oslo i Bærum kommune som kanskje er mest kjent for sine kontorbygninger og kollektive knutepunkt for stor-Oslo og Fornebu. Stedets historie går imidlertid langt tilbake i tid.

Historie i Lysaker

Lysaker har historie helt tilbake til 1600-tallet da den adelige LysLysakeraker gård lå der. Navnet Lysaker betyr «de lysende åkrene». Stedets rolle som trafikknutepunkt går også lang tilbake da den nye veien mellom Kongsberg Sølvverk og Christiania (Oslo) ble anlagt ved byen. Lysakers rolle som knutepunkt har bare økt siden den gang og per i dag finnes det ingen sted i Norge hvor det passerer flere biler per døgn enn på E18 forbi Lysaker. I snitt passerer det 170 000 biler per døgn, noe som er langt mer enn hva man estimerte på 90-tallet.

Dagens Lysaker

I dag er stedet kanskje mest kjent for sine kontorbygninger. Hele 25 000 mennesker har sin arbeidsplass innenfor 800 meter radius fra togstasjonen og det er ingen grunn til at dette ikke bare vil øke i fremtiden etterhvert som Stor-Oslo utvider seg og flere arbeidsplasser blir flyttet ut av bykjernen.

Togstasjonen er en av de viktigste knutepunktene for togtrafikk i Norge. Her passerer både lokaltog til Drammen og Buskerud, Bergensbanen, Sørlandsbanen, Vestfoldbanen og Flytoget.

Stasjonen er også et knutepunkt for kort- og langdistansebusser, samt ferger til Nesodden.

Lysakers fremtid

På grunn av Lysakers nærhet til både Fornebu og Oslo Sentrum er det ingen grunn til å tro at aktivitetene rundt Lysaker bare vil komme til å øke i fremtiden. Det er snakk om å utvide T-banenettverket helt til Fornebu og da vil Lysakers rolle som knutepunkt bare bli enda større. Mange nye boliger er under planlegging og oppføring i området på grunn stedets nærhet til både Oslo og Drammen, samt de gode mulighetene for å kollektivtransport til andre større norske byer. Lysaker er et viktig område for Bærum kommune når det kommer til arbeidsplasser og verdiskapning.