Lang historie

Hamy Sveis AS er et firma som spesialiserte seg på konstruksjoner i metall og stål. Hamy Sveis AS ble stiftet 1. september 1989, ble inkorporert som selskap i kategorien «manufaktør av metallstrukturer og deler av strukturer» med to ansatte 12. mars 1995, og endelig avviklet i august 2015, med advokat Tone Bjørn som bobestyrer. Bedriftens lokaler lå i Oksenøyveien 38 og 40 på Lysaker i Akershus, rett sørvest for Oslo, Norges hovedstad. Beliggenheten må kunne kalles sentral og praktisk for et firma av denne typen, med nærhet til store grossister og betydelige masser av kunder.

Bedrift med flere føtter å stå på

En viktig figur hos HamyHamy Sveis AS Sveis AS var ingeniør Einar Aurskog. Aurskog sto blant annet ansvarlig for å konstruere den fire meter høye skulpturen «Amfitrite, bølgen og havfruene», etter spesifikasjoner fra kunstneren Jørleif Uthaug. Skulpturen har fått mye rosende omtale og står nå utstilt på Strandpromenaden i Porsgrunn. Hamy Sveis AS har også deltatt i flere andre prestisjetunge prosjekter i løpet av 30 år innen en bransje som har gjort det godt i Norge.

Hamy Sveis AS frikjent fra mistanker om ulovlig utleie

Hamy Sveis AS ble i 2012 anklaget for ulovlig utleie av boliger, siden to containere syd for bygningene firmaet hadde fått godkjent som næringsbygg, verksted og kontor, ble benyttet som boliger. Dette ble konstatert etter at en brann i en tørrkokt kjele i et bygg i nærheten avdekket at dette bygget, godkjent som kontor, ble benyttet som bolig. Bærum kommune konstaterte at dette var et brudd på plan- og bygningsloven. Bygningsmyndighetene i Bærum sendte i april 2012 et skriftlig krav om forklaring til Hamy Sveis på hvorfor ingen søknad om bruksendring av bygningene var levert inn. Selv om bygningen som brant ble konstatert brukt ulovlig til virksomhet innen boligutleie, fikk dette imidlertid ingen følger for Hamy Sveis AS i ettertid.