Fridtjof Nansen var en norsk polfarer, oppdager, diplomat og vitenskapsmann som ble godt kjent både i Norge og over hele verden for sine oppdagelser og sitt humanitære arbeid både nasjonalt og internasjonalt. Han ble tildelt Nobels fredspris i 1922 for sitt bidrag og arbeid for å hjelpe flyktningene etter første verdenskrig.

Vitenskapsmannen Fridtjof Nansen

Nansen var utdannet innen medisin og biologi i Bergen, men når det kommer til vitenskap var han nok mer kjent for sitt pionérarbeid innen nevrovitenskap, zoologi og oseanografi. Hans forskning ledet han videre til det som skulle gjøre han mest kjent, nemlig ekspedisjonene og oppdagelsesreisene. Fridttjof Nansen er kjent hele verden over for følgende ekspedisjoner:

  • På ski over Grønland (1888)Fridtjof Nansen
  • «Fram»-ekspedisjonen i polhavet
  • På ski mot Nordpolen
  • Vandringen gjennom Sibir

M/V Fram, skipet som ble brukt på Fram-ekspedisjonen kan i dag sees og besøkes på Fram-muséet på Bygdøy i Oslo.

Politikeren, diplomaten og medmennesket Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen var en sterk motstander av unionen med Sverige og brukte sin berømthet til å holde foredrag verden over om det norske folks motstand til unionen. Han ble ansett som republikaner og deltok i partiet med andre norske kjente navn som Bjørnstjerne Bjørnson og Arne Garborg. I perioden 1906-1908 tjenestegjorde Nansen som Norges første minister i London og bidro til å styrke forholdet mellom Norge og Storbritannia.

Medmennesket Fridtjof ble for alvor kjent for sitt arbeid med å hjelpe krigsfanger og flyktninger etter første verdenskrig. Dette blant annet ved å hjelpe til å forhandle frem leveranser av forsyninger gjennom blokadene.

Arven etter Fridtjof Nansen

Navnet Fridtjof Nansen har satt sine spor i den norske historien og er et kjent navn for alle nordmenn. Hans navn har preget priser og institusjoner som Nansenmedaljen og Nansenskolen. I dag er navnet hans kanskje mest aktuelt gjennom navnet «Fridtjof Nansen»-klassen, en flåte med marinefartøyer hvor det topp moderne forskningsfartøyet KNM » Nansen leder an.